Om Mikael Höglind

Mikael Höglind

Mikael Höglind

Mikael Höglind (1968-) uppvuxen i Uddevalla gick 1988 ut efter 3,5 år på gymnasiet från naturvetenskaplig och teknisk linje. Han arbetade åren 1988 till 1996 inom säkerhetsbranschen som väktare och med värdetransporter och personskydd. Mikael Höglind startade 1992 sitt eget bolag Vivestra Brandskydd parallellt med de övriga uppdragen. Mikael är hälftenägare i brandskyddsbolaget Secunova och helägare i fastighetsbolaget Alwico.

Mikael Höglinds intresse för barnens rättigheter i samhället härstammar från en uppväxt på barn- och fosterhem. Mikaels uppväxt var tuff och kantades av flera personliga tragedier vilka gav honom unika livserfarenheter.

Mikael Höglind har idag två söner tillsammans med sin fru Kristina. Han driver bolaget Vivestra Brandskydd med 14 anställda och han har passerat en politisk karriär inom Kristdemokraterna med start från 1992 och är fortfarande aktiv. Från juni 2009 valde Mikael Höglind dock att helt satsa på Vivestra.

2011 startade Mikael Höglind flera bloggar för att publicera sina åsikter inom tre kärnområden: barnens rättigheter, Israel i Mellanösterndebatten och miljön.