82 procent av alla nysålda bilar i Norge är elbilar

I Norge har 82 procent av alla nysålda bilar under 2023 varit elbilar, en ökning med 3 procent från 2022. Enligt Allt om elbil är målet att endast elbilar ska säljas i Norge från och med 2025.

För att nå detta mål måste andelen elbilar under 2024 ligga på 95 procent, vilket för närvarande verkar vara fullt möjligt. Denna förändring tros accelerera övergången till elbilar, vilket stärks av ändrade momsregler för leasingbilar i Norge.

Christina Bu, generalsekreterare för Norges elbilsförening, uttalar att ”förbränningsmotorer är snart historia”.

Sverige

Trots denna positiva trend i Norge, visar prognoser att elektrifieringen av den svenska fordonsflottan kommer att minska under 2024. Denna oroande utveckling, rapporterad av Mobility Sweden, beror bland annat på avskaffandet av klimatbonusen.

Under 2023 observerades en liten ökning av nyregistreringar av personbilar i Sverige, främst tack vare starka leveranser från tidigare ordrar.

När det gäller tunga och lätta lastbilar sågs en ökning jämfört med föregående år, medan bussmarknaden minskade. Andelen laddbara bilar ökade med fyra procentenheter.

Trots detta förväntas en markant minskning i nyregistreringarna av personbilar under 2024, och för första gången ser vi en minskning i elektrifieringstakten.

Under 2022 minskade antalet personbilar i trafik i Sverige för första gången på 30 år, även om minskningen var marginell. De senaste årens låga nyregistreringar och ökad export av begagnade bilar har lett till att den svenska personbilsflottan gradvis åldras.

Exporten av bilar har varit rekordhög under 2023 på grund av den svaga svenska kronan, vilket tillsammans med minskade nyregistreringar framöver bidrar till en allt äldre fordonsflotta.

Text: Mikael Höglind | Bild på Tesla. Foto: PxHere.com