Temabild: student. Foto och licens: StartupStockPhotos, Pixabay.com

Framtidsjobben 2028: officer, ingenjör, arbetsterapeut, apotekare, IT-konsult, lärare

Vilka jobb har bäst framtidsutsikter och vilka jobba finns det mest konkurrens om?  Hur kan arbetsmarknaden se ut för till exempel ingenjörer, ekonomer och lärare år 2028? SACO:s senaste rapport ”Framtidsutsikter” om framtidsutsikter för olika yrken har kartlagt hur arbetsmarknaden kommer att se ut 2028. Om du funderar på att byta yrke bör du tänka …

Almirante Storni. Foto: Kustbevakningen

Branden på lastfartyget Almirante Storni visar att Sveriges beredskap har svagheter

Arbetet med att släcka branden på lastfartyget Almirante Storni har under natten fortsatt med oförminskad styrka. Läget är oförändrat, skriver Kustbevakningen. Släckningen fördröjdes för att Kustbevakningens moderna räddningsskepp KBV 001 Poseidon var underbemannat. Fartyget kom inte iväg i tid. Personalen måste ringas in. Händelsen har lett till diskussioner om Sveriges beredskapsförmåga. Larmet om fartygsbranden kom …

Bild från Bris.se – Pressfoto

Bris stödlinje för barn får stöd av Tim Bergling Foundation

Målet är att Bris stödlinje med start 2021 ska ha öppet dygnet runt.  I förra veckan togs ett viktigt steg i den riktningen. Bris har nu fått stöd av Tim Bergling Foundation i arbetet att erbjuda barn ett professionellt samtalsstöd och snart är en dygnet runt-hjälp realiserad. ”Vi är otroligt glada över partnerskapet som innebär …

Temabild: Barn och eld. Licens: Crestock.com

MSB om barn och eld – Anlagda bränder är oftast oavsiktliga

Förr i tiden fick barnen tidigt lära sig om nyttan och faran med eld, men idag är eld inte en företeelse som barnen möter i sin vardag. Förr behövdes elden för den dagliga överlevnaden. Barn lärde sig att inte leka med elden. Idag leker barn ofta med elden och 50-80% av alla anlagda bränner startas …