Branden på lastfartyget Almirante Storni visar att Sveriges beredskap har svagheter

Arbetet med att släcka branden på lastfartyget Almirante Storni har under natten fortsatt med oförminskad styrka. Läget är oförändrat, skriver Kustbevakningen. Släckningen fördröjdes för att Kustbevakningens moderna räddningsskepp KBV 001 Poseidon var underbemannat. Fartyget kom inte iväg i tid. Personalen måste ringas in.

Händelsen har lett till diskussioner om Sveriges beredskapsförmåga. Larmet om fartygsbranden kom vid 14.30-tiden i lördags då det 177 meter långa brinnande fartyget låg för ankar utanför Vinga i Göteborgs skärgård. Först efter drygt fyra timmar efter larmet kunde Poseidon inleda sin insats.

Först drygt fyra timmar efter larmet kunde Poseidon vara behjälplig i insatsen.

Johan Lindgren som är ordförande för fackförbundet Tull-Kust säger till Expressen att anledningen till den försenade starten av insatsen beror på personalbrist.

”Det är ett typexempel på personalkrisen inom kustbevakningen. Vi har passerat bristningsgränsen. Man kan inte bygga en krisberedskap på att ringa in personal”.

Redan sommaren 2021 kom rapporten ”Ett samhällskritiskt uppdrag med omöjliga förutsättningar” om läget inom myndigheten. Problemet är att kustbevakningen har allt mer att göra medan verksamheten samtidigt är kraftigt underfinansierad.

”Läget är så pass allvarligt att kustbevakningen knappt har kapacitet att genomföra sina nuvarande ursprungliga uppdrag och än mindre klara av att utföra de nya och utökade uppgifter som tillkommit”, skriver Tull-Kust i sin rapport.

Kustbevakningen: Släckningen av den brinnande fartygslasten utanför Göteborg fortsätter

Personalbristen är stor. Verksamheten behöver akut ytterligare minst 200 nya kustbevakare för operativ tjänst, men politikerna lyssnar inte, säger Johan Lindgren.

Lämna en kommentar