Temabild: student. Foto och licens: StartupStockPhotos, Pixabay.com

Framtidsjobben 2028: officer, ingenjör, arbetsterapeut, apotekare, IT-konsult, lärare

Vilka jobb har bäst framtidsutsikter och vilka jobba finns det mest konkurrens om?  Hur kan arbetsmarknaden se ut för till exempel ingenjörer, ekonomer och lärare år 2028? SACO:s senaste rapport ”Framtidsutsikter” om framtidsutsikter för olika yrken har kartlagt hur arbetsmarknaden kommer att se ut 2028. Om du funderar på att byta yrke bör du tänka …

Tesla Model 3. Foto: Tesla Motors

Studie: Utsläppen från elbilar betydligt lägre än för förbränningsbilar

Vi Bilägare skriver om en färsk Yale-studie på utsläppen från elbilar i jämförelse med bilar som har förbränningsmotorer.  Sammanfattningsvis är de totala utsläppen (indirekta utsläpp) från tillverkningen av elbilar betydligt lägre jämfört med bilar med förbränningsmotorer. Det man upptäckte var att om hänsyn tas till hela leveranskedjan framkommer att förbränningsbilar är mycket mer smutsiga, enligt …

Dark winter. Foto: Roan Lavery, Unsplash.com

Skenande elpriser kickar oss i rätt riktning mot minikärnkraftverk

Den 15:e november skrev jag att minikärnkraftverk kan lösa Sveriges eskalerande elkris. Jag noterade att kommunalpolitikern Björn Tidland ser stora möjligheter med den fjärde generationens kärnkraft, ett teknikområde där Sverige ligger i framkant. Det är till exempel en bra ide att förse fjärrvärmenätet med varmvatten från minikärnkraftverk. Senaste dagarna har elpriset nått nya rekordnivåer. I …

Almirante Storni. Foto: Kustbevakningen

Branden på lastfartyget Almirante Storni visar att Sveriges beredskap har svagheter

Arbetet med att släcka branden på lastfartyget Almirante Storni har under natten fortsatt med oförminskad styrka. Läget är oförändrat, skriver Kustbevakningen. Släckningen fördröjdes för att Kustbevakningens moderna räddningsskepp KBV 001 Poseidon var underbemannat. Fartyget kom inte iväg i tid. Personalen måste ringas in. Händelsen har lett till diskussioner om Sveriges beredskapsförmåga. Larmet om fartygsbranden kom …

Small Modular Reactor. NuScalePower.com

Minikärnkraftverk kan lösa Sveriges eskalerande elenergikris

Moderaterna i Uddevalla vill att kommunen ska utreda möjligheten att bygga minikärnkraftverk alternativt bioeldade kraftverk för att trygga elförsörjningen och det är bråttom. Det skriver bland annat Sveriges Radio. Debattörer i Bohusläningen menar att min hemkommun Uddevalla kommun tvingats tacka nej till nya etableringar vilka motsvarar 1500 industrijobb eftersom det råder elbrist. Björn Tidland som …

Våg. Foto: Silas Baisch. Licens: Unsplash.com

Svältkatastrofen i Afrikas horn kan reduceras med israelisk avsaltningsteknik

Torkan har slagit ut stora delar av jordbruket och en svältkatastrof är på väg i länder som Somalia, Kenya och Etiopien, skriver Jan Blomgren i SvD den 15 juli. Redan i första meningen göms svaret på frågan hur situationen för miljontals människor och deras matsituation kan lösas. Svaret är sötvatten. Text: Mikael Höglind | Foto …

Elbilen Rivian 1T. Produktfoto: Rivian.com

Samhället måste accelerera miljöomställningen – Ge elbilar fördelar!

Regeringen föreslog den 12 september i budgetpropositionen för 2021 att avsätta statliga kreditgarantier till gröna investeringar. Syftet är att ”möjliggöra fler stora industriinvesteringsprojekt i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket”. Regeringen vill att Sverige ska investera i, stärka och diversifiera värdekedjorna och samtidigt framtidssäkra näringslivet till en klimatneutral …

Bild: Kobolt. Foto: Alchemist HP. Licens: Free Art License 1.3, Wikimedia

Elon Musk vill överge koboltbatterier och därmed sänka priserna på Teslabilar

Nyhetsbyrån Reuters uppgav i september 2020 att Tesla i Kina ska börja leverera koboltfria batterier till utvalda modeller. Teslas batterier består normalt av en blandning av nickel, mangan och kobolt (NMC-batterier). Kobolbatterier är en orsak till att effektiva elbilar är dyra. Ambitionen är att ersätta dessa med en ny typ av batterier som istället använder …

Bild från Bris.se – Pressfoto

Bris stödlinje för barn får stöd av Tim Bergling Foundation

Målet är att Bris stödlinje med start 2021 ska ha öppet dygnet runt.  I förra veckan togs ett viktigt steg i den riktningen. Bris har nu fått stöd av Tim Bergling Foundation i arbetet att erbjuda barn ett professionellt samtalsstöd och snart är en dygnet runt-hjälp realiserad. ”Vi är otroligt glada över partnerskapet som innebär …

Temabild: Barn och eld. Licens: Crestock.com

MSB om barn och eld – Anlagda bränder är oftast oavsiktliga

Förr i tiden fick barnen tidigt lära sig om nyttan och faran med eld, men idag är eld inte en företeelse som barnen möter i sin vardag. Förr behövdes elden för den dagliga överlevnaden. Barn lärde sig att inte leka med elden. Idag leker barn ofta med elden och 50-80% av alla anlagda bränner startas …