Hem Om Mikael Höglind

Om Mikael Höglind

Mikael Höglind
Mikael Höglind

Mikael Höglind (1968-) uppvuxen i Uddevalla gick 1988 ut efter 3,5 år på gymnasiet från naturvetenskaplig och teknisk linje. Han arbetade åren 1988 till 1996 inom säkerhetsbranschen som väktare och med värdetransporter och personskydd. Mikael Höglind startade 1992 sitt eget bolag Vivestra Brandskydd parallellt med de övriga uppdragen. Mikael är hälftenägare i brandskyddsbolaget Secunova och helägare i fastighetsbolaget Alwico.

Mikael Höglinds intresse för barnens rättigheter i samhället härstammar från en uppväxt på barnhem. Mikaels uppväxt gav honom unika livserfarenheter.

Mikael Höglind har idag två söner tillsammans med sin fru Kristina.

Han drev bolaget Vivestra Brandskydd med 18 anställda och han har arbetat politiskt sedan 1992 med en paus för att återuppta arbetet 2021. 2019 sålde han allt innehav i bolagen Vivestra och Secunova till NOHA Sweden, där han är teknisk chef.

2011 startade Mikael Höglind flera bloggar för att publicera sina åsikter inom tre kärnområden: barnens rättigheter, Mellanösterndebatten och miljön.