Samhället måste accelerera miljöomställningen – Ge elbilar fördelar!

Regeringen föreslog den 12 september i budgetpropositionen för 2021 att avsätta statliga kreditgarantier till gröna investeringar. Syftet är att ”möjliggöra fler stora industriinvesteringsprojekt i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket”.

Regeringen vill att Sverige ska investera i, stärka och diversifiera värdekedjorna och samtidigt framtidssäkra näringslivet till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. Näringslivet har här en avgörande roll i den gröna återhämtningen.

För att lyckas vill Regeringen, för att nå miljö- och klimatmålen, ge statliga kreditgarantier för gröna investeringar i Sverige, investeringar som är kapitalintensiva. Dessa kreditgarantier ska finansiera samhällsviktiga industriinvesteringar.

Under 2021 föreslås att kreditgarantierna ska ligga på högst 10 miljarder kronor och 2022 satsas upp till 15 miljarder kronor samt för 2023, 25 miljarder kronor.

Men är det inte bättre att satsa på lättnader och stimulation istället för att ge krediter/banklån?

  • Vad sägs om att öka den maximala hastighetsbegränsningen på lämpliga motorvägssträckor enbart för elbilar?
  • Ett annat förslag är att återigen stimulera bostadsägare att satsa på egenproducerad elektricitet med hjälp av solpaneler. Ge dem rejäla bidrag så kommer vi att accelerera miljöomställningen.

Snegla även på Norges elbilspolitik. Mer om det i ett annat blogginlägg.

Mikael Höglind, Uddevalla

Lämna en kommentar