Almirante Storni. Foto: Kustbevakningen

Branden på lastfartyget Almirante Storni visar att Sveriges beredskap har svagheter

Arbetet med att släcka branden på lastfartyget Almirante Storni har under natten fortsatt med oförminskad styrka. Läget är oförändrat, skriver Kustbevakningen. Släckningen fördröjdes för att Kustbevakningens moderna räddningsskepp KBV 001 Poseidon var underbemannat. Fartyget kom inte iväg i tid. Personalen måste ringas in. Händelsen har lett till diskussioner om Sveriges beredskapsförmåga. Larmet om fartygsbranden kom …