Mikael Höglind: “The Israeli Awakening” – Israeler och araber delar målsättning

Efter upproren i länder som : Egypten, Tunisien, Libyen, Yemen och Syrien reser sig även ett folkligt uppror i Israel och fienden är de skyhöga levnadskostnaderna och de politiker som inte agerar för folkets bästa utan istället för sitt eget i första hand, skriver MSNBC, men det är inte bara israelerna som drabbas utan även araber.

Protesterna kallas för: ”The Israeli Awakening”.

Idag lördag har organisatörer i Israel lovat  att minst 150,000 männiksor ska protestera och det är anmärkningsvärda siffror i ett land med endast 7 miljoner invånare, fortsätter MSNBC.

Inte bara folkmängden liknar Sveriges utan även de skyhöga skatterna och de höga kostaderna för boende, mat, energi och drivmedel.

”The sense here that we’re living in a war zone, traumatized by terror – it’s like we’re not allowed to talk about ’small’ issues, day-to-day stuff.”  … ”But security also means education, health, housing. We don’t want to be controlled by fear.”

Citaten kommer från den 26-årige studenten, Stav Shaffir, till The Guardian. Shaffir är som alla andra i Israel medvetna om att det mesta av statsbudgeten går till att hålla en hög säkerhetsnivå i landet. Opinionsmätningar visar att hela 90% av allmänheten i Israel ger sin support till protesterna.

Text: Mikael Höglind