Om Mikael Höglind

Mikael Höglind (1968-) är uppvuxen i Uddevalla där han 1988 gick ut efter 3,5 år på gymnasiet från naturvetenskaplig och teknisk linje. Han arbetade därefter inom säkerhetsbranschen som väktare och med värdetransporter och personskydd åren 1988 till 1996. Mikael Höglind startade 1992 sitt eget bolag Vivestra Brandskydd AB parallellt med de övriga uppdragen. Mikael är även hälftenägare i brandskyddsbolaget Secunova AB och helägare i fastighetsbolaget Alwico AB.

Mikael Höglinds intresse för barnens rätt i samhället härstammar från en uppväxt på barnhem och fosterhem. Mikaels uppväxt var tuff och kantades av flera personliga tragedier.

Idag har Mikael Höglind sin egen familj. Han har två söner tillsammans med sin fru Kristina. Han driver bolaget Vivestra med 14 anställda och han har hunnit passera en politisk karriär inom Kristdemokraterna med start från 1992. Från juni 2009 valde Mikael Höglind att helt satsa på Vivestra.

År 2011 startade Höglind tre bloggar och en modersajt för att publicera sina åsikter och idéer inom tre kärnområden: barnens rättigheter, Israelfrågan och miljön.

Lämna en kommentar