Mikael Höglind: 100,000-tals barn är rädda för sina föräldrar som missbrukar i hemmen

Istället för att hemmet är en fristad för de unga är hemmet för 100,000-tals barn i Sverige en plats förenad med oro, otrygghet och våld på grund av missbruk. Notan för svenskarnas alkohol-, drog- och tablettmissbruk ligger på hela 150 miljarder kronor per år enligt regeringens utredare Gerhard Larsson.

Text: Mikael Höglind

”Bara en av fem som har ett missbruk är kända och erbjuds vård och behandling. Fyra av fem kan fortsätta med sitt drickande eller sina tabletter och sedan är utförsbacken väldigt nära”, sa Gerhard Larsson till TT förra året.

Våren 2011 presenterade han sitt förslag på hur lagstiftningen som rör missbruk kan förändras.

Gerhard Larsson vill vidga rollen för primär- och företagshälsovården, så att fler personer med missbruksproblem upptäcks i ett tidigt skede.

Den så kallade Missbruksutredningen lämnade in sitt förslag på svensk missbruks- och beroendevård 27 mars 2011 till Regeringen.

Läs mer på min ämnesblogg

Lämna en kommentar