Mikael Höglind: Satsa på bränslesnålare fordon istället för etanolbilar

Etanolbilar i alla ära, men det finns problem med etanol (e85) som drivmedel. Låt mig få lista de problem jag kunnat identifiera med etanol för fordonsdrift.

Text: Mikael Höglind

  • Etanolbilsägaren måste ofta åka långt för att hitta en etanolmack
  • Förbränningstekniken är sämre än för bensinbilar – fler liter bränsle går åt per körd mil
  • Fordonstillverkare som gör miljöbilar satsar för lite på att minska bränsleförbrukningen eftersom e85 blir ekvivalent med garanterad miljöklassning
  • Etanoltillverkningen tar incitament från bönder i tredje världen istället för att odla mat (Sverige kan inte tillgodose sitt eget behov)
  • Det finns indikationer på att etanoltillverkningen i tredje världen inbegriper barnarbete

Min slutsats blir att drivmedlet i sig inte får avgöra vilket fordon som kan klassas som en miljöbil. Nu tar jag visserligen även hänsyn till de social aspekterna i min bedömning, men det måste snarare vara förbrukningen av mängden av bränsle som avgör om bilen är miljömässig eller inte snarare än bränslet i sig.

Det finns en Peugeot som drar 0,38 liter diesel per mil trots 200 hästkrafter. Bilen heter Peugeot 3008 Hybrid4 och är, vad jag förstår, världens första serietillverkade dieselhybridbil. Jag tror mer på den än på en etanolbil.

Foto på Andreas Carlgren från Regeringens hemsida
Andreas Carlgren – Foto: Regeringen.se

Miljöbilspremien på 10,000 kr togs bort för etanolbilar sommaren 2009. Gröna Bilisters presstalesman Mattias Goldmann sa till TV4 Nyheterna att etanolbilarna blivit för populära.

”Avsikten var att få en rivstart. Den blev långt större än vi kunde hoppas på. Men nu är det bättre att använda de pengarna för att gynna miljön”, sa miljöminister Andreas Carlgren 2008 till TV4 Nyheterna.

Andreas Carlgren verkar ha insett att etanolbilar inte är helt miljövänliga baserat på hans citat ovan i Vi bilägare, september 2008. Han ville inte satsa pengar på etanolbilar utan istället på miljön.

Text: Mikael Höglind

Lämna en kommentar